Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
21/2021
25.02.2021
Faktúra nádoba na jedlé tuky a oleje
INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, 911 01
24,00 €
20/2021
24.02.2021
Faktúra Údržba verejného osvetlenia, oprava miestneho rozhlasu
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
787,56 €
19/2021
19.02.2021
Faktúra Odvoz odpadu, kontajner
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
36,06 €
18/2021
19.02.2021
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
644,31 €
5/2021
16.02.2021
Objednávka Údržba verejného osvetlenia, oprava miestneho rozhlasu
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
800,00 €
17/2021
16.02.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
4/2021
11.02.2021
Objednávka posyp miestnych komunikácií - zimná údržba
Roman Záchej, Partizánska Ľupča 374, Partizánska Ľupča, 032 15
500,00 €
16/2021
11.02.2021
Faktúra Poplatok za vedenie majetkového účtu za r.2020
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90
67,00 €
15/2021
11.02.2021
Faktúra nádoba na komunálny odpad (BRKO) 1 ks + doprava
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
339,60 €
14/2021
08.02.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
13/2021
08.02.2021
Faktúra Aktualizácia dát katastra
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
36,00 €
12/2021
08.02.2021
Faktúra Aktualizácia programov na CD rok 2021 - systémová podpora a licenčná zmluva
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
786,00 €
11/2021
04.02.2021
Faktúra Servisná perióda 02/2021
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
9/2021
02.02.2021
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
8/2021
02.02.2021
Faktúra pripojovacie služby, servisná činnosť za 2/2021
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €