2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 PDF
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 PDF
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vylepovaní plagátov na území obce Malatíny  PDF
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č.1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny PDF