2012

Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 13.12.2012 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 19.09.2012 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 26.06.2012 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 22.03.2012 - PDF