Samospráva obce

Starosta obce: Ing. Jaroslav Podhorány

Zástupca starostu obce: Radislav Hazucha

 

Poslanci:

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč  

 

Komisie:

1. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda: Miroslav Tkáč

Členovia: Tomáš Hrnčiar, Ladislav Kollár, Mgr. Veronika Frniaková, Gabriela Cabanová


2. Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Martin Gejdoš

Členovia: Roman Kováč, Mgr. Silvia Nejedlá, Mgr. Petra Diškancová


3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

Predseda: Radislav Hazucha

Členovia: Martin Gejdoš, Tomáš Hrnčiar


Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Šiarnik