2019

14.11.2019 15:50

Návrh "Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny
zverejnené dňa 14.11.2019   PDF