2013

Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 14.12.2013 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 20.09.2013 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 21.06.2013 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 07.03.2013 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 26.03.2013 - PDF