Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
18/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (AUTOCAR - Ťažné Zariadenia s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
240,24 €
17/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (L.Wannijn)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
69,30 €
16/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (N.Vierstraete)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
138,60 €
15/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (P.Lodewyck)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
69,30 €
14/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (G.Vanhee)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
69,30 €
13/2023
29.06.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (Gerdi Vanfleteren)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
69,30 €
12/2023
29.06.2023
Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
500,00 €
11/2023
27.06.2023
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 9/2 (Ing. L.Jurek)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
107,51 €
10/2023
27.06.2023
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 9/4 (P.Hazucha)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
177,61 €
9/2023
26.06.2023
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní príspevku na dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
0,00 €
74/2023
16.06.2023
Faktúra oprava dverí v obecnom nájomnom byte 9/2
Jaroslav Vrlík, Hriadky 1400/7, Liptovský Mikuláš, 03101
120,00 €
73/2023
16.06.2023
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
901,14 €
72/2023
15.06.2023
Faktúra oprava ČOV pre obecné nájomné BD
Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490, Ľubeľa, 03214
1 300,00 €
71/2023
15.06.2023
Faktúra čistenie priekopy pri obecnej ceste
Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490, Ľubeľa, 03214
600,00 €
15/2023
13.06.2023
Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc, správy o kontrole
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
125,00 €