Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
59/2020
21.05.2020
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
791,72 €
58/2020
14.05.2020
Faktúra účtovnícke služby
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
350,00 €
57/2020
14.05.2020
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,13 €
16/2020
14.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (Sojka s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
2 453,88 €
15/2020
14.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (MAGURA VILLAGE s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
629,20 €
56/2020
07.05.2020
Faktúra Poplatok za služby internetu za obdobie 05/2020
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
55/2020
07.05.2020
Faktúra výkon zodpovednej osoby za 05/2020
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
54/2020
07.05.2020
Faktúra členský príspevok na rok 2020 (vo výške 10 centov na obyvateľa)
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
23,70 €
14/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (VIAVITAL-TEAM, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
205,04 €
13/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (R.Hazucha-RH)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
188,76 €
12/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (Mondi SCP a.s.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
31,68 €
11/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (Mgr.M.Krivá)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
62,92 €
10/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (Liptov Inn, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
314,60 €
09/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (JuEkon, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
62,92 €
08/2020
06.05.2020
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2020 (Autocar-Ťažné zariadenia, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
188,76 €