• Oznámenia

  • 14.10.2021 12:50

   OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

   Milí spoluobčania, kultúrna komisia obce Malatíny vás pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" pozýva na vypočutie rozhlasového pásma v miestnom rozhlase dňa 17. októbra 2021 (nedeľa) so začiatkom o 16:00 hodine. Pozvánka V rámci programu si vypočujete aj príhovor starostu obce Ing. Jaroslava Podhorányho našim seniorom. Následne členovia kultúrnej komisie, poslanci a starosta odovzdajú našim seniorom (občanom obce s vekom 60 rokov vrátane a viac) darčeky formou osobnej roznášky po domoch. 

  • 12.10.2021 14:05

   ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 15. do 31. októbra 2021 bude v našom okrese vykonanaá orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z výšky 50 m v množstve 26 dávok na 1 km2. Doporučuje sa nedotýkať sa návnady a taktiež obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia pokládky. Poučenie o návnade a ďalšie dôležité informácie nájdete TU

  • 08.10.2021 07:30

   VÝDAJ NATURÁLIÍ

   Spoločnosť LK-SERVIS, spol. s r.o., Partizánska Ľupča oznamuje vlastníkom, ktorých pôdu má v prenájme, že v stredu 13. októbra 2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude na hospodárskom dvore vydávať naturálie za nájom pôdy. Vydávať sa budú zemiaky a obilie. Potrebné je doniesť si vlastné vrecia. Vydávanie naturálií iným žiadateľom bude len na základe podpísaného splnomocnenia.