Kontrolór obce

04.06.2024 06:55

Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2024 zverejnený 04.06.2024, schválený 25.06.2024 PDF
Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2024 zverejnený 13.11.2023, schválený 14.12.2023 PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2023 zverejnený 01.06.2023, schválený 19.06.2023 PDF
Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2023 zverejnený 29.11.2022, schválený 14.12.2022 PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2022 zverejnený 15.08.2022, schválený 30.08.2022 PDF
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny PDF

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF
Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017  PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2017 - zverejnenie 30.5.2017 - PDF
Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.2016  - PDF
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny - PDF
Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2016 -PDF
Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2015 -PDF