Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Oznámenia

   24.11.2020 08:05

   Obmedzenie úradných hodín pre verejnosť PDF Dnes 24.11.2020 je obecný úrad otvorený v čase od 07.00 do 13.00 PDF   Oznámenie o zatvorení obecného úradu vo štvrtok 19.11.2020 z dôv... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   27.10.2020 10:30

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci november 2020 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci október 2020 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci september 2020... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   15.10.2020 15:40

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 15.10.2020 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 31.07.2020 PDF Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastu... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   25.08.2020 15:55

   Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020 PDF Kultúrna komisia obce Malatíny Vás srdečne pozýva na akcie - Stavanie mája (31.05.2020) a Deň de... VIAC

  • Záverečný účet obce

   21.05.2020 09:00

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC