Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   25.11.2022 12:40

   2022 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 25.11.2022 TU Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 23.09.2022 TU Pozvánka na zasadnutie obecné... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   02.11.2022 10:45

   Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci november 2022 TU Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci októbri 2022 TU Hamonogram vývozu odpadov v mesiaci september 2022 TU Harmonogram vývozu odpadov v m... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   14.10.2021 13:00

   Október - mesiac úcty k starším - pozvánka na vypočutie rozhlasového pásma dňa 17. októbra 2021. Viac TU Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020&... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC