Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   02.12.2021 15:35

   2021 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 02.12.2021 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 18.10.2021 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupit... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   29.11.2021 09:25

   Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci december 2021 TU Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci november 2021 TU Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci október 2021 TU Harmonog... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   14.10.2021 13:00

   Október - mesiac úcty k starším - pozvánka na vypočutie rozhlasového pásma dňa 17. októbra 2021. Viac TU Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020&... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC