Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Oznámenia

   23.02.2021 15:25

   Polícia SR informuje - buďme obozretní pri sčítaní obyvateľov PDF Očkovanie oviec proti parazitom bude dňa 25.02.2021 (štvrtok) o 10:00 hod. - MVDr. Barťák. Počty oviec, ktoré chcete zaočkovať nahl... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   22.02.2021 13:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci marec 2021 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci február 2021 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci január 2021 PDF... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   22.02.2021 13:00

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 22.02.2021 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 04.12.2020 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva z... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   25.08.2020 15:55

   Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020 PDF Kultúrna komisia obce Malatíny Vás srdečne pozýva na akcie - Stavanie mája (31.05.2020) a Deň de... VIAC

  • Záverečný účet obce

   21.05.2020 09:00

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC