Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   31.07.2020 10:35

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 31.07.2020 PDF Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2020 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva z... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   29.07.2020 09:05

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci august 2020 PDF ZBER ELEKROODPADU PDF ​Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci júl 2020 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mes... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   30.05.2020 14:15

   Kultúrna komisia obce Malatíny Vás srdečne pozýva na akcie - Stavanie mája (31.05.2020) a Deň detí (07.06.2020) -  PDF Starosta obce Malatíny Vás pozýva na divadelné predstavenie, ktoré s... VIAC

  • Záverečný účet obce

   21.05.2020 09:00

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018... VIAC

  • Oznámenia

   21.05.2020 10:25

   Oznámenie SSD o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.05.2020 v čase od 7:30 do 16:30 PDF Oznam pre vlastníkov od spoločnosti LK -SERVIS PDF Zdravotná starostlivosť v domácom prostredí - informác... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC