Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
06/2019
29.05.2019
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO na rok 2019 (Autocar)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
78/2019
28.05.2019
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
126,72 €
77/2019
28.05.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
76/2019
23.05.2019
Faktúra Služba zametacieho auta
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
173,12 €
75/2019
23.05.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
581,14 €
22/2019
23.05.2019
Objednávka Objednávka kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava hasiaceho prístroja-tlaková skúška a hadica D 25
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
127,00 €
74/2019
22.05.2019
Faktúra Kniha Čarovný Liptov 20 kusov - vyúčtovanie
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401
170,00 €
73/2019
22.05.2019
Faktúra Verejná správa SR - polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
65,70 €
72/2019
22.05.2019
Faktúra Publikácie pre samosprávu
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava , 82109
51,40 €
71/2019
22.05.2019
Faktúra Alternatívny toner HP
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
28,01 €
21/2019
22.05.2019
Objednávka Objednávka - obedy voľby EP 2019
Jozef Vyšňan, 175, Liptovské Kľačany, 03214
7,20 €
20/2019
15.05.2019
Objednávka Objednávka publikácií pre samosprávu
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava , 82109
51,40 €
19/2019
15.05.2019
Objednávka Objednávka publikácie Nakladanie s majetkom obce
RVC Štrba , Hlavná 188/67, Štrba, 059 38
12,50 €
70/2019
14.05.2019
Faktúra Služby technika PO a BOZP 1.Q.2019
Mgr. Jana Gärtnerová, Stodolova 1895/5, Liptovský Mikuláš, 03101
60,00 €
69/2019
14.05.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €