Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
179/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
120,27 €
178/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny KD
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
45,14 €
177/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny spoločné svetlo BD 13
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-2,31 €
176/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny spoločné svetlo BD 110
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-22,20 €
175/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-26,08 €
174/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-33,15 €
173/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ - ČOV
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-0,07 €
172/2017
31.12.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
46,94 €
171/2017
31.12.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
496,39 €
170/2017
31.12.2017
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
169/2017
31.12.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
168/2017
31.12.2017
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 017,97 €
30/2017
28.12.2017
Objednávka Objednávka - Pelety 990 kg
MT Pelet spol. s r.o., Priemyselná zóna 510, Závažná Poruba, 03202
230,00 €
167/2017
28.12.2017
Faktúra Pelety 990 kg
MT Pelet spol. s r.o., Priemyselná zóna 510, Závažná Poruba, 03202
230,00 €
166/2017
28.12.2017
Faktúra Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky rok 2016
Ekoauditor spol s r.o. , Letecká 22, Bratislava, 831 03
396,00 €