Všeobecné záväzné nariadenia

  • 2023

   15.12.2023 10:00

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Malatíny, vyhlásené zverejnením 15.12.2023 PDF Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce M... VIAC

  • 2022

   16.12.2022 22:45

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda zverejnené dňa 27.06.2022 PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 2/2022 o... VIAC

  • 2021

   09.12.2021 13:50

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny zverejnené dňa 09.12.2021 PDF Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny zvere... VIAC

  • 2020

   14.12.2020 12:30

   Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnach daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny zverejnené dňa 14.12.2020 PDF Všeobecne... VIAC

  • 2019

   14.11.2019 15:50

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Malatíny zverejnené dňa  13.12.2019 PDF Návrh "Všeobecne záväzného nariade... VIAC

  • 2018

   05.06.2018 12:40

   Zverejnené dňa 04.07.2018 :Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky držania psov na území obce Malatíny PDF Zverejnené dňa 5.6.2018 : Návrh Všeobecne záväzného nariadeni... VIAC

  • 2017

   29.06.2017 08:58

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 PDF Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 PDF Návrh Všeobecne záväzného nariaden... VIAC

  • 2016

   30.05.2016

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny  VIAC

  • 2015

   19.11.2015 11:10

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - doplnok VZN 4/2014 o miestnych daniach a MIESTNOM POPLATKU ZA KO a DSO NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 - doplnok VZN č. 4/2014 o miestnych dani... VIAC

  • 2014

   10.04.2015 08:40

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 3/2014... VIAC