2018

05.04.2018 15:05

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018 PDF
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31.10.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31.10.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.09.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.09.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 07.08.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 07.08.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27.06.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  27.06.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.05.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.05.2018 PDF
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.03.2018 PDF
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.03.2018 PDF