Kontakty

Starosta obce podľa potreby číslo tel.: 0905 563 461
Číslo telefónu: 044/5593320
E-mail: obec.malatiny@gmail.com
Zamestnanec Obce: Libuša Moravčíková


Fakturačné údaje obce:

IČO: 00315605
DIČ: 2020581563

Číslo účtu: 25224342/0200, IBAN : SK63 0200 0000 0000 2522 4342 
VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Mapa obce

Kontaktný formulár