2021

09.12.2021 13:50

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny zverejnené dňa 09.12.2021 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny zverejnený dňa 19.11.2021 PDF