2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 15.12.2014 - PDF
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 15.12.2014 - PDF
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach dňa 10.12.2014-PDF
Uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínach dňa 10.12.2014-PDF

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 6.11.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 6.11.2014 - PDF 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 22.10.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 22.10.2014 - PDF 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 16.9.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 16.9.2014 - PDF 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 22.7.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 22.7.2014 - PDF 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 30.6.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 30.6.2014 - PDF 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 12.6.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 12.6.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 31.3.2014 - PDF 
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 17.3.2014 - PDF 
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 6.3.2014 PDF