2023

15.12.2023 10:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Malatíny, vyhlásené zverejnením 15.12.2023 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Malatíny, zverejnený 27.11.2023 PDF