Všeobecné záväzné nariadenia

    • 2012

      10.04.2015 08:40

      Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva ... VIAC