Oznam - čistenie komínov

14.09.2023 13:00

Oznámenie o čistení komínov

Obec Malatíny oznamuje nájomníkom v obecných nájomných bytových domoch, že dňa 25.09.2023 od 08:00 hodiny sa uskutoční čistenie komínov. V deň čistenia musia byť komíny chladné.