Ročný odpočet vodomerov

22.08.2023 08:25

ROČNÝ ODPOČET VODOMEROV

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje všetkým občanom, že dňa  24. augusta 2023 (štvrtok) vykoná v obci Malatíny odpočty vodomerov, ktoré budú podkladom pre ročné vyúčtovanie vodného. Zároveň žiada majiteľov rodinných domov, aby v deň odpočtu sprístupnili vodomerné šachty a priestory, kde sa nachádza vodomer. Jedná sa o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet. Zároveň žiada o zabezpečenie domácich zvierat. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 162 334 alebo na čísle telefónu +421 918 400 334. 

Oznam o odpočte