Oznam OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši

31.08.2022 14:25

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 02.09.2022 od 07:00 hodiny. Viac TU