Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
33/2012
12.03.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
32/2012
12.03.2012
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
31/2012
12.03.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
36,24 €
30/2012
06.03.2012
Faktúra Aktualizácia majetku obce
ROAX , SNP 1446/43-7 , Považská Bystrica , 017 01
68,00 €
29/2012
05.03.2012
Faktúra Servis perióda
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,20 €
28/2012
29.02.2012
Faktúra Aktualizácia programu KEO
KEO s.r.o., Poľná, Záhorce, 991 06
23,88 €
27/2012
29.02.2012
Faktúra Vývoz nádob 9/2012
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
28,80 €
26/2012
22.02.2012
Faktúra Stravné lístky
Accor service , s.r.o. , Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava 15, 820 15
466,56 €
25/2012
20.02.2012
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
24/2012
20.02.2012
Faktúra Poistné nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
12/2012
20.02.2012
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
233,15 €
22/2012
17.02.2012
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
21/2012
17.02.2012
Faktúra Poplatok
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
21,50 €
20/2012
17.02.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
43,22 €
19/2012
16.02.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
14,27 €