Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
123/2021
02.11.2021
Faktúra pripojovacie služby za 11/2021
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
122/2021
02.11.2021
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
121/2021
27.10.2021
Faktúra vypracovanie zástavbovej štúdie IBV Malatíny Vyšný koniec - elektrifikácia a posilnenie TS
Projektová kancelária ING.PETER TRIZNA & PARTNERS, s.r.o., Bobrovec 564, Bobrovec, 03221
650,00 €
28/2021
25.10.2021
Zmluva Zmluva o Municipálnom úvere - predfinancovanie NFP z PPA
Prima banka Slovensko a.s. , Hodžova 11, Žilina, 010 11
10 822,64 €
27/2021
25.10.2021
Zmluva Zmluva o dielo - oprava miestnej komunikácie k mostu - Nižné Malatíny
RILINE, s. r. o. , Štiavnická 5140, Ružomberok , 034 01
11 956,34 €
27/2021
19.10.2021
Objednávka vypracovanie zástavbovej štúdie IBV Malatíny Vyšný koniec - elektrifikácia a posilnenie TS
Projektová kancelária ING.PETER TRIZNA & PARTNERS, s.r.o., Bobrovec 564, Bobrovec, 03221
700,00 €
26/2021
19.10.2021
Objednávka dovoz výfrezu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
150,00 €
120/2021
19.10.2021
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 278,03 €
119/2021
19.10.2021
Faktúra dodanie dopravných značiek vrátane montáže, osadenia a dopravy pre trvalé ZDZ na ceste III/2324
ZNAČKY, s.r.o., J.Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01
583,20 €
118/2021
19.10.2021
Faktúra sady uterákov 40 ks - október mesiac úcty k starším
ÁČKO, a.s., Textilná 19, Ružomberok, 034 01
475,20 €
26/2021
14.10.2021
Zmluva Zmluva č. 1/CVČ/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malatíny
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Nábrežia Dr. A.Stodolu 1932, Liptovský Mikuláš, 03101
280,00 €
117/2021
14.10.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 10/2021
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
25/2021
13.10.2021
Objednávka sady uterákov 40 ks - október mesiac úcty k starším
ÁČKO, a.s., Textilná 19, Ružomberok, 034 01
500,00 €
24/2021
13.10.2021
Objednávka dodanie dopravných značiek vrátane montáže, osadenia a dopravy pre trvalé ZDZ na ceste III/2324
ZNAČKY, s.r.o., J.Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01
600,00 €
116/2021
12.10.2021
Faktúra služby motorového vozidla MsÚ Liptovský Mikuláš pre potreby SOcÚ stavebného
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41 , Liptovský Mikuláš, 031 01
9,28 €