Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina (informácia) o uzávierke cesty I. triedy 1/18

24.11.2015 10:00