Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

16.03.2023 12:00

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín PDF