Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
14/2013
15.01.2013
Faktúra Vrátenie preplatku energie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-4,16 €
13/2013
15.01.2013
Faktúra Vrátenie preplatku energie- ČOV
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-4,98 €
9/2013
12.01.2013
Faktúra Obecné noviny rok 2013
Impost. spo.s.r.o. , Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
52,00 €
8/2013
12.01.2013
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
33,94 €
7/2013
12.01.2013
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
6/2013
12.01.2013
Faktúra Vývoz separovaného odpadu
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
40,80 €
5/2013
12.01.2013
Faktúra servis perióda - január 2013
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
4/2013
12.01.2013
Faktúra Doprava a odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
37,49 €
2/2013
12.01.2013
Faktúra Poistné budovy Kultúrneho domu a nájomného bytu 4
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
485,20 €
12/2013
12.01.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
21,50 €
3/2013
10.01.2013
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
11/2013
10.01.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
10/2013
10.01.2013
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
1/2013
10.01.2013
Faktúra Členské za rok 2013
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
32,64 €
146/2012
30.12.2012
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €