Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
73/2012
28.06.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
72/2012
28.06.2012
Faktúra Vývoz TKO
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
37,49 €
71/2012
28.06.2012
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
275,23 €
79/2012
27.06.2012
Faktúra Servis pocitača
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
45,00 €
70/2012
12.06.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
41,76 €
69/2012
12.06.2012
Faktúra doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
68/2012
25.05.2012
Faktúra Vývoz nádob 4/2012
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
40,60 €
67/2012
25.05.2012
Faktúra Servis perióda
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
66/2012
25.05.2012
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
65/2012
25.05.2012
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
64/2012
25.05.2012
Faktúra Poplatok
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
21,50 €
63/2012
25.05.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
62/2012
25.05.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
167,65 €
61/2012
25.05.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
485,20 €
60/2012
25.05.2012
Faktúra Vývoz nádob 4/2012
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
34,80 €