Výzva na predloženie ponuky

03.09.2019 13:20

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA PDF

PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY PDF

PÔDORYS BUR PRÁCE PDF

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV PDF

PÔDORYS NOVÝ STAV PDF

PÔDORYS POVODNÝ STAV PDF

Zvonica Malatíny - výkaz, výmer .XLS