Vývoz odpadov - jún 2024

30.05.2024 15:00

VÝVOZ ODPADOV - JÚN 2024

Papier: 5. jún

Plasty a kov: 18. jún

Sklo: 24. jún

TKO: štvrtok 6. a 20. jún

Leták na stiahnutie