Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

27.06.2022 11:10

VYHLÁSENIE ČASU NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27. júna 2022 od 12:00 hodiny do odvolania na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesa) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš. Viac TU