Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v PR Ľupčianka

02.11.2022 10:10

Verejná vyhláška - zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Ľupčianka PDF