Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Telocvičňa ZŠ a MŠ Partizánska Ľupča

23.01.2023 11:15

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby: "Telocvičňa-Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča" navrhovateľa: Obec Partizánska Ľupča PDF