Verejná vyhláška - Pozemkové úpravy k.ú. Malatíny

19.01.2023 10:55

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úpravy v k.ú. Malatíny, vyvesené: od 19.01.2023 do 03.02.2023 PDF