Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

02.08.2022 10:45

VOĽBY 2022

Zverejnenie informácie o utvorení volebného okrsku s vymedzením jeho územného obvodu a o určení volebnej miestnosti TU

Rozhodnutie starostu obce o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti TU