Stavebné povolenie - verejná vyhláška

28.09.2022 15:50

Stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu "IBV Malatíny - 11RD" v rozsahu stavebných objektov SO 06 Rozšírenie verejného osvetlenia a SO 07 Rozšírenie obecného rozhlasu s grafickou prílohou TU