Rozpočet obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024

09.12.2021 13:25

Rozpočet obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023 a 2024 schválený uznesením OZ č. 62/6/2021 dňa 07.12.2021 a vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 09.12.2021 PDF