Riešenie migračných výziev v obci Malatíny

19.08.2023

Obec Malatíny sa spolupodieľala v rámci poskytovania pomoci všetkým osobám, ktoré utekali pred vojnovým konfliktom. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného operačného programu v celkovej sume 15 600,00 EUR.

Riešenie migračných výziev v obci Malatíny