Register adries - informácia pre občanov

03.08.2015

Informácia pre občanov -PDF
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - PDF