Oznámenie o začatí konania k žiadostiam o výrub drevín

13.10.2022 15:25

Oznámenie o začatí konania vo veci podaných žiadostí o vydanie súhlasov na výrub drevín PDF