Oznam RVPS Liptovský Mikuláš

30.08.2022 15:00

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH "AMO"

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš dáva do pozornosti širokej verejnosti nové letáky k šíreniu AMO.

Leták1

Leták2