Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

31.08.2022 14:25

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 02.09.2022 od 07:00 hod. Viac TU