Návrh VZN č. 1/2021 o kronike obce Malatíny

19.11.2021 11:40

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2021 o kronike obce Malatíny zverejnený dňa 19.11.2021 PDF