Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - predĺženie lehoty

16.08.2022 08:05

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk PDF