Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie

25.07.2022 08:10

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejeného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie PDF