DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA umiestnená na úradnej tabuli Obecného úradu Malatíny

26.07.2016 09:40

Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2016/030717/SCH - PDF