COVID 19 - Opatrenie RÚVZ LM a odporúčanie KŠ platné od 25.09.2020

28.09.2020 07:50

V dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie oznamuje odbor krízového riadenia OÚ Liptovský Mikuláš Opatrenie RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a Odporúčanie Krízového štábu OÚ Liptovský Mikuláš platné od 25.09.2020:

Opatrenie RUVZ LM PDF

Odporúčanie KŠ PDF