BRKO, JEDLÉ TUKY a OLEJE

10.05.2022 13:15

KUCHYNSKÝ ODPAD, JEDLÉ TUKY a OLEJE

Milí spoluobčania od dnes môžete separovať BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD do kovovej zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pri popolniciach oproti vstupu do kultúrneho domu. Kuchynský odpad sa do nádoby vkladá bez plastových vrecúšok, sklenených alebo iných nerozložiteľných obalov. Zároveň je od dnes možné separovať aj POUŽITÉ JEDLÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ do žltej plastovej zbernej nádoby, ktorá je umiestnená vo vestibule obecného úradu. Použité jedlé tuky a oleje sa vkladajú do nádoby vo vhodných uzatvárateľných nádobách s funkčným uzáverom (napr. plastové fľaše), ktoré neobsahujú zvyšky vody, jedál alebo alkoholu. Nepatria sem motorové oleje a farby. Ďakujeme, že separujete a udržiavate poriadok v obci. Viac tu:

Informácia - obec

Informácia - kuchynský odpad