2022

27.06.2022 10:30

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda zverejnené dňa 27.06.2022 PDF

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malatíny zverejnené 27.06.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda zverejnený dňa 01.06.2022 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malatíny zverejnený 01.06.2022 PDF