Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
165/2023
21.12.2023
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
417,39 €
164/2023
21.12.2023
Faktúra montáž vianočnej výzdoby, prenájom plošiny, montáž a výmena osv.
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
864,00 €
163/2023
19.12.2023
Faktúra vypracovanie registratúrneho poriadku
ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, 03101
108,00 €
38/2023
18.12.2023
Zmluva Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce (Obec Liptovské Kľačany, Obec Ľubeľa, Obec Partizánska Ľupča, Obec Prosiek)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
0,00 €
37/2023
14.12.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (L.Kacianová-LAMA)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
46,20 €
33/2023
14.12.2023
Objednávka mulčovanie obecných pozemkov
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01
150,00 €
162/2023
14.12.2023
Faktúra mulčovanie obecných pozemkov
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01
105,00 €
161/2023
11.12.2023
Faktúra čistenie ČOV pre obecné nájomné BD (čerpanie,uloženie)
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
350,40 €
160/2023
11.12.2023
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101
34,31 €
32/2023
07.12.2023
Objednávka montáž vianočnej výzdoby, vianoč.výzdoba, prenájom plošiny, výmena osv.
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
1 000,00 €
31/2023
07.12.2023
Objednávka údržba verejných priestranstiev
VIAVITAL-TEAM s.r.o., Partizánska Ľupča 423, Partizánska Ľupča, 03215
300,00 €
159/2023
07.12.2023
Faktúra údržba verejných priestranstiev
VIAVITAL-TEAM s.r.o., Partizánska Ľupča 423, Partizánska Ľupča, 03215
300,00 €
36/2023
05.12.2023
Zmluva Darovacia zmluva - kancelársky papier
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
46,96 €
158/2023
05.12.2023
Faktúra Servisná perióda 12/2023
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
157/2023
05.12.2023
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €